Hanbee là một trong những trung tâm tiếng Hàn mình cảm mến nhất. Từ ngày bắt đầu học buổi đầu tiên, mình đã cảm nhận được sự thân thiện, môi trường học thuật chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên, nhân viên. Và cùng với sự nỗ lực của bản thân thì sau 1 năm chuyên cần học tại trung tâm mình đã đạt được trình độ tiếng Hàn Topik 3. Cảm ơn trung tâm Hanbee rất nhiều <3