​Đối với cô, không cần các bạn phải giỏi chỉ cần các bạn học bài thì cô sẽ nâng bạn lên một tầm cao mới.
Điều kiện của cô là lúc nào cũng phải đúng giờ đó là phong cách mà cô tập cho các bạn thói quen với người Hàn Quốc.
Cô Hương sẽ dạy những khóa về du học, xuất khẩu lao động và khóa học sơ cấp. Và hiện tại cô đang dạy 3 lớp sơ cấp và 1 lớp tiếng Việt tại trung tâm