Mình là mẹ của Boy. Boy có niềm đam mê với tiếng Hàn từ nhỏ. Biết trung tâm Hanbee có chất lượng đào tạo tiếng Hàn cao nên tôi cho cháu theo học ở đây. Các cô giáo dạy cháu rất dễ thương, Boy học rất hứng thú và luôn cảm thấy vui vẻ khi học tiếng Hàn từ trung tâm về. Cám ơn khóa học tiếng Hàn cho trẻ em của trung tâm Hanbee <3