Đến với trung tâm Hanbee với mong muốn chọn trường du học phù hợp. Nhân viên trung tâm hết sức nhiệt tình. Sau khi hỏi thăm nguyện vọng, điều kiện tài chính cũng như trình độ học thì trường Joongbu là trường mà tôi lựa chọn. Môi trường đào tạo trường này rất tốt, nay tôi đã kiếm được 1 công việc ổn định với mức lương hài lòng. Cảm ơn trung tâm Hanbee